UAB „Darbintera“ kartu su VšĮ Šaulių darbo rinkos mokymo centras, UAB „Yvas“, VšĮ Išmanioji mokykla yra viena iš ŠPPAR partnerių įgyvendinat Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Darbinga šeima Šiauliams“.

Projekto tikslas

Projekto tikslas – suteikti pagalbą ir sudaryti sąlygas Šiaulių miesto ekonomiškai neaktyviems, socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams integruotis į darbo rinką. Įgyvendinant projektą bus sudarytos sąlygos ekonomiškai neaktyviems asmenims gauti informaciją, konsultuotis, gauti tarpininkavimą ir pagalbą įveikiant kliūtis, trukdančias įsitraukti į darbo rinką. Mūsų įmonės konsultanto veikla apims motyvacijos dirbti, darbo, kurį norėtų dirbti ir turimų gebėjimų pobūdžio įvertinimą; individualų motyvavimą įsitraukti į darbo rinką.

Tikslinei grupei yra tinkami tokie asmenys:

Studentai, moksleiviai nuo 16 metų (nedirbantys);
Asmenys, esantys atostogose vaikui prižiūrėti iki vaikui sukaks 3 metai;
Šauktiniai, savanoriai;
Namų šeimininkai;
Nutraukę verslą.

Tikslinei grupei nėra tinkami asmenys:

Turintys darbinius santykius;
Registruoti Užimtumo tarnyboje;
Slaugantys ligonį, už kurį gauna slaugos išmoką;
Esantys nėštumo ir gimdymo atostogose;
Turintys ūkininko statusą ar esantys ūkininko partneriu;
Pensininkai;
Besiverčiantys individualia veikla.

Galite susipažinti su Šiaulių m. vietos veiklos grupės parengta Šiaulių m. vietos plėtros įgyvendinimo ataskaita.